+99412 404 76 81

office@shirvanbroker.az

Məhsullar - ShirvanBroker.az

ShirvanBroker.az > Məhsullar

▪ Əmlak sığortası;
▪ Yük sığortası;
▪ İnşaat sığortası;
▪ Gəmi sığortası;
▪ Hava nəqliyyatı sığortası;
▪ Energetik Risklərinin sığortası;
▪ Məsuliyyət sığortası;
▪ Kənd təsərrüfatı üzrə sığorta növləri;
▪ Elektron avadanlığın sığortası;
▪ Bankların kompleks sığortası;
▪ fərdi qəza sığortası;
▪ İşəgötürənlərin məsuliyyət sığortası;
▪ Səyahət sığortası;
▪ Yüklərin sığortası;
▪ BBB Sığortası;
▪ Heyvanların sığortası;
▪ Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin icbarisığortası;
▪ İcbari əmlak sığortası;
▪ İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşəxəstəlikləri nəticəsində peşə əməkqabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta
▪ Mülkiyyət istifadəsi ilə əlaqədar məcburi TPL.